Uczeń współuzależniony, wychowujący się w rodzinie alkoholowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Uczeń współuzależniony, wychowujący się w rodzinie alkoholowej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczeń współuzależniony, wychowujący się w rodzinie alkoholowej

w okresie 18.10.2022 r. do 18.12.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2022 r.

Program kursu:
 1. Choroba alkoholowa.
 2. Uzależniony mózg – najważniejsze informacje.
 3. Style wychowania w rodzinie alkoholowej.
 4. Dzieci alkoholików – aspekt psychologiczny.
 5. Współuzależnienie.
 6. Problemy rodziny alkoholowej.
 7. Trudności ucznia i sposoby ich pokonywania – praktyczne wskazówki:
  • ciągłe zamartwianie się,
  • silna koncentracja myśli, uczuć i zachowań na osobie pijącej,
  • zaburzenia koncentracji,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • brak zaufania,
  • rozmyte granice.
 8. Zaburzenia psychosomatyczne:
  • nerwice,
  • zakłócenia w rozwoju emocjonalnym (chaos, huśtawka nastrojów, stany lękowe, depresja, stan ciągłej ,,gotowości”),
  • zakłócenia czynności poznawczych ( zagubienie, brak poczucia celu, sensu, zaburzenia wzorców w zakresie norm i zdrowia).
 9. Współpraca z rodzicami.
 10. Współpraca z instytucjami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.