Ustawa Karta Nauczyciela po wprowadzeniu reformy edukacji IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Ustawa Karta Nauczyciela po wprowadzeniu reformy edukacji IV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ustawa Karta Nauczyciela po wprowadzeniu reformy edukacji IV edycja

w okresie od 19.03.2021 r. do 26.05.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 marca 2021 r.

Program kursu:
 1. Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli:
  • wydłużenie ścieżki awansu zawodowego,
  • wpływ wyróżniającej oceny pracy na awans zawodowy,
  • zmiany w procedurze awansu dla nauczyciela stażysty.
 2. Ocena pracy nauczyciela i jej wpływ na przebieg awansu i wysokość wynagrodzenia:
  • obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela,
  • termin dokonania oceny pracy,
  • rola rady rodziców i związków zawodowych w ocenie pracy,
  • nowości w procedurze odwoławczej.
 3. Zmiany pensum nauczycieli w tym dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób sprawujących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad wynagradzania:
  • zmiana terminu płatności wynagrodzenia,
  • dodatek za wyróżniającą pracę nowym składnikiem wynagrodzenia,
  • stałe pensum pedagogów i innych specjalistów,
  • brak części świadczeń socjalnych.
 4. Nowy wymiar urlopów i zmiany w zwolnieniach od pracy nauczycieli:
  • ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia,
  • obowiązki dyrektora po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia,
  • rozwiązania przejściowe,
  • urlop dyrektora szkoły.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.