Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
  1. Edukacja polonistyczna:
   1. Kompetencje ucznia w zakresie słuchania.
   2. Kompetencje ucznia w zakresie mówienia.
   3. Kompetencje ucznia w zakresie czytania.
   4. Kompetencje ucznia w zakresie pisania.
   5. Kompetencje ucznia w zakresie kompetencji językowej.
   6. Konspekty zajęć.

    

  2. Edukacja matematyczna:
   1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych.
   2. Osiągnięcia w zakresie znajomości pojęcia liczby.
   3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbą.
   4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych.
   5. Osiągnięcia w zakresie pojęć kształtowanych intuicyjnie, użytecznych względem innych kierunków edukacji i sytuacji życiowych.
   6. Konspekty zajęć.

    

  3. Edukacja plastyczna:
   1. Kompetencje w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń.
   2. Kompetencje w zakresie działalności plastycznej i ekspresji twórczej.
   3. Kompetencje w zakresie wiedzy o sztukach plastycznych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  4. Edukacji środowiskowa:
   1. Kompetencje w zakresie rozumienia środowiska społecznego.
   2. Kompetencje w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego.
   3. Kompetencje w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku.
   4. Kompetencje w zakresie orientacji w czasie historycznym.
   5. Kompetencje w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej.
   6. Konspekty zajęć.

    

  5. Edukacja muzyczna:
   1. Kompetencje w zakresie słuchania muzyki.
   2. Kompetencje w zakresie improwizacji ruchowej, rytmiki i tańca.
   3. Kompetencje w zakresie wykonawczym.
   4. Kompetencje w zakresie znajomości form zapisu dźwięku.
   5. Konspekty zajęć.

    

  6. Edukacja techniczna:
   1. Kompetencje w zakresie organizacji pracy.
   2. Kompetencje w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania.
   3. Kompetencje w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  7. Wychowanie fizyczne:
   1. Kompetencje w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia.
   2. Kompetencje w zakresie sprawności motorycznych.
   3. Kompetencje w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  8. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny:
   1. Kompetencje w zakresie słuchania.
   2. Kompetencje w zakresie mówienia i realizacji dźwięków.
   3. Kompetencje w zakresie czytania i pisania.
   4. Kompetencje w zakresie wiedzy ogólnej dotyczącej języka.
   5. Konspekty zajęć.

    

  9. Edukacja informatyczna:
   1. Kompetencje w zakresie przygotowania do programowania.
   2. Kompetencje w zakresie pracy z urządzeniami.
   3. Konspekty zajęć.

    

  10. Etyka:
   1. Kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki.
   2. Kompetencje w zakresie stosowania poznanych zasad.
   3. Konspekty zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 12 marca 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.