Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) VII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) VII edycja

w okresie od 16.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

Program kursu:
  1. Edukacja polonistyczna:
   1. Kompetencje ucznia w zakresie słuchania.
   2. Kompetencje ucznia w zakresie mówienia.
   3. Kompetencje ucznia w zakresie czytania.
   4. Kompetencje ucznia w zakresie pisania.
   5. Kompetencje ucznia w zakresie kompetencji językowej.
   6. Konspekty zajęć.

    

  2. Edukacja matematyczna:
   1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych.
   2. Osiągnięcia w zakresie znajomości pojęcia liczby.
   3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbą.
   4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych.
   5. Osiągnięcia w zakresie pojęć kształtowanych intuicyjnie, użytecznych względem innych kierunków edukacji i sytuacji życiowych.
   6. Konspekty zajęć.

    

  3. Edukacja plastyczna:
   1. Kompetencje w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń.
   2. Kompetencje w zakresie działalności plastycznej i ekspresji twórczej.
   3. Kompetencje w zakresie wiedzy o sztukach plastycznych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  4. Edukacji środowiskowa:
   1. Kompetencje w zakresie rozumienia środowiska społecznego.
   2. Kompetencje w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego.
   3. Kompetencje w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku.
   4. Kompetencje w zakresie orientacji w czasie historycznym.
   5. Kompetencje w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej.
   6. Konspekty zajęć.

    

  5. Edukacja muzyczna:
   1. Kompetencje w zakresie słuchania muzyki.
   2. Kompetencje w zakresie improwizacji ruchowej, rytmiki i tańca.
   3. Kompetencje w zakresie wykonawczym.
   4. Kompetencje w zakresie znajomości form zapisu dźwięku.
   5. Konspekty zajęć.

    

  6. Edukacja techniczna:
   1. Kompetencje w zakresie organizacji pracy.
   2. Kompetencje w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania.
   3. Kompetencje w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  7. Wychowanie fizyczne:
   1. Kompetencje w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia.
   2. Kompetencje w zakresie sprawności motorycznych.
   3. Kompetencje w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych.
   4. Konspekty zajęć.

    

  8. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny:
   1. Kompetencje w zakresie słuchania.
   2. Kompetencje w zakresie mówienia i realizacji dźwięków.
   3. Kompetencje w zakresie czytania i pisania.
   4. Kompetencje w zakresie wiedzy ogólnej dotyczącej języka.
   5. Konspekty zajęć.

    

  9. Edukacja informatyczna:
   1. Kompetencje w zakresie przygotowania do programowania.
   2. Kompetencje w zakresie pracy z urządzeniami.
   3. Konspekty zajęć.

    

  10. Etyka:
   1. Kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki.
   2. Kompetencje w zakresie stosowania poznanych zasad.
   3. Konspekty zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.