Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół/placówek oświatowych, pod nazwą

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 17 października 2022 r. do 20 marca 2023 r. Szkoły/placówki oświatowe, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, poprzez zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
 2. Szkoły/placówki oświatowe przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:

 1. Wykorzystanie drukarki 3D – przygotowanie projektu na wybrany temat, przedstawienie graficzne, podgląd wydruku, zaprezentowanie efektu końcowego druku 3D zaplanowanego w projekcie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Fotobudka w naszej szkole – podczas zorganizowanej imprezy, dnia, festynu w szkole, przygotowanie akcesoriów i atrakcyjnych, wesołych gadżetów wykorzystanych podczas robienia zdjęć. Skorzystanie ze szkolnego aparatu fotograficznego do wykonywania zdjęć. Zaprezentowanie efektów w galerii szkolnej (np. gazetka, tablica itp.) Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przygotowanie prezentacji (w wybranym programie), która będzie zawierać np. życie szkolne uczniów, działania podejmowane w szkole bądź prowadzone zajęć pozalekcyjnych w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, prezentacji przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Familiada szkolna – przygotowanie konkursu, w którym wezmą udział uczniowie i nauczyciele. Wykorzystanie mikroportów z akcesoriami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie przedstawienia, akademii na wybrany temat. Wykorzystanie do rejestracji przedsięwzięcia przenośnej kamery cyfrowej z akcesoriami oraz oświetlenia do realizacji nagrań. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Śpiewać każdy może… – przygotowanie konkursu piosenki, karaoke itp. Wykorzystanie mikrofonów z akcesoriami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Nagranie krótkich, wesołych i ciekawych filmików na wybrany temat, wykorzystując np. profil szkolny na Instagramie bądź na TikToku. Ocena na podstawie sprawozdania, filmików, udostępnionych linków do filmików na portalach przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, który w okresie od 17.10.2022 r. do 17.12.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 października 2022 r.

  • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
  • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkoły/placówki oświatowe należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 20 marca 2023 r.
  • Adres jury konkursu:Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@przyszlosc.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

ZAPRASZAMY NA KURS „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości””

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

który odbędzie się w okresie od 17.10.2022 r. do 17.12.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Kompetencje podstawowe i przekrojowe – dlaczego są istotne?
 2. Jak rozwijają się kompetencje przekrojowe i jak można je wzmacniać?
 3. Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej i pozaformalnej.
 4. Cyfrowy świat ucznia – multimedia w kształceniu. Kompetencje przyszłości.
 5. Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 6. Przykłady projektów i działań realizowanych za pomocą wyposażenia szkół w „Laboratoria przyszłości”.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.