Zamówienia publiczne do 130.000 zł zgodne z nowym Prawem zamówień publicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Zamówienia publiczne do 130.000 zł zgodne z nowym Prawem zamówień publicznych”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zamówienia publiczne do 130.000 zł zgodne z nowym Prawem zamówień publicznych

w okresie od 16.04.2021 r. do 16.06.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Omówienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami podlegającymi na  wyłączeniu stosowania ustawy – zarys ogólny, z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego oraz nowego Prawa zamówień publicznych.
 2. Procedura udzielania zamówień publicznych: planowanie i rejestr zamówień publicznych, nowe podejście do szacowania wartości zamówienia, dokumentowanie postępowania; dzielenie zamówienia na części; zamówienia do 130.000 zł przykładowe sposoby udzielania zamówień publicznych do 130.000 zł zapytanie ofertowe, procedura negocjacyjna; umowy w zamówieniach do 130.000 zł omówienie problematyki związanej z zastosowaniem odpowiednich przepisów w tym zakresie, kształtowanie warunków umownych, sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.
 3. Sposoby delegowania uprawnień w zamówieniach publicznych do 130.000 zł oraz odpowiedzialność za błędy i naruszenie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrola w tym zakresie.
 4. Wzory dokumentów (w tym wzór regulaminu udzielania zamówień do 130.000 zł oraz wzory umów).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

 

Nie ulega wątpliwości, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych rewolucjonizuje rynek zamówień publicznych. Uczestnicy tego rynku obecnie przede wszystkim skupili się na procedurach udzielania zamówień publicznych powyżej progu stosowania ustawy. Jednakże należy mieć także na względzie prawidłowe udzielanie zamówień publicznych także tych, od których ustawodawca nie wymaga pełnego ustawowego reżimu.

Jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych, ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, jakimi były procedury przy zamówieniach bagatelnych. Mimo to, zamówienia do których nie stosuje się przepisów ustawy pzp istnieją i istnieć będą, a każdy uczestnik rynku powinien znać procedury, na podstawie których takich zamówień się udziela. Niniejsze szkolenie jest kompendium wiedzy na temat ww. problematyki z zakresu zamówień publicznych.