Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Omówienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami podlegającymi wyłączeniu stosowania ustawy oraz zamówieniami bagatelnymi – zarys ogólny, z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego i zmian, które zostaną wprowadzone nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, definicja zamówień bagatelnych.
 2. Planowanie zamówień publicznych – znaczenie i etapy planowania zamówień publicznych, uwzględnienie pożądanej zawartości planu zamówień publicznych.
 3. Rejestr zamówień publicznych, jako narzędzie usprawniające proces udzielania tzw. “małych” zamówień publicznych (kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych).
 4. Nowe podejście do szacowania wartości zamówienia publicznego.
 5. Procedura udzielania zamówień publicznych:
  • zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń bagatelnych, dokumentowanie postępowania,
  • zamówienia do 50.000 zł – przykładowe sposoby udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – zapytanie ofertowe, procedura negocjacyjna, dokumentowanie postępowania,
  • umowy w zamówieniach bagatelnych i zamówieniach niepodlegających nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – omówienie problematyki związanej z zastosowaniem odpowiednich przepisów w tym zakresie, kształtowanie warunków umownych.
 6. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 7. Kontrola tzw. “małych” zamówień publicznych.
 8. Sposoby delegowania uprawnień w “małych” zamówieniach publicznych.
 9. Odpowiedzialność za błędy i naruszenie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Wzory dokumentów (zbiór wzorów dokumentów – m. in. wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i inne).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 stycznia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. stanowi nową regulację prawną w zakresie zamówień publicznych, która diametralnie zmieni działający obecnie system zamówień publicznych w Polsce. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, Zamawiający i Wykonawcy, do końca tego roku są zobligowani do zapoznania się z obszerną regulacją prawną (nowa ustawa składa się aż z 623 artykułów), by móc stosować ją w praktyce.