Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne VII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zamówienia publiczne poniżej 50.000 zł oraz zamówienia bagatelne VII edycja

w okresie od 16.11.2020 r. do 23.01.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 listopada 2020 r.

Program kursu:
 1. Omówienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami podlegającymi wyłączeniu stosowania ustawy oraz zamówieniami bagatelnymi – zarys ogólny, z uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego i zmian, które zostaną wprowadzone nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, definicja zamówień bagatelnych.
 2. Planowanie zamówień publicznych – znaczenie i etapy planowania zamówień publicznych, uwzględnienie pożądanej zawartości planu zamówień publicznych.
 3. Rejestr zamówień publicznych, jako narzędzie usprawniające proces udzielania tzw. “małych” zamówień publicznych (kontrola i samokontrola planowania zamówień publicznych).
 4. Nowe podejście do szacowania wartości zamówienia publicznego.
 5. Procedura udzielania zamówień publicznych:
  • zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń bagatelnych, dokumentowanie postępowania,
  • zamówienia do 50.000 zł – przykładowe sposoby udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – zapytanie ofertowe, procedura negocjacyjna, dokumentowanie postępowania,
  • umowy w zamówieniach bagatelnych i zamówieniach niepodlegających nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – omówienie problematyki związanej z zastosowaniem odpowiednich przepisów w tym zakresie, kształtowanie warunków umownych.
 6. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – ich specyfika wynikająca z różnych progów wartości udzielonych zamówień – dylematy.
 7. Kontrola tzw. “małych” zamówień publicznych.
 8. Sposoby delegowania uprawnień w “małych” zamówieniach publicznych.
 9. Odpowiedzialność za błędy i naruszenie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Wzory dokumentów (zbiór wzorów dokumentów – m. in. wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i inne).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. stanowi nową regulację prawną w zakresie zamówień publicznych, która diametralnie zmieni działający obecnie system zamówień publicznych w Polsce. Uczestnicy rynku zamówień publicznych, Zamawiający i Wykonawcy, do końca tego roku są zobligowani do zapoznania się z obszerną regulacją prawną (nowa ustawa składa się aż z 623 artykułów), by móc stosować ją w praktyce.