Zapewnienie ciągłości w związku z zarządzaniem kryzysowym. W jaki sposób podmiot leczniczy może zabezpieczyć się na sytuacje kryzysowe

ZAPRASZAMY NA KURS „Zapewnienie ciągłości w związku z zarządzaniem kryzysowym. W jaki sposób podmiot leczniczy może zabezpieczyć się na sytuacje kryzysowe”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zapewnienie ciągłości w związku z zarządzaniem kryzysowym. W jaki sposób podmiot leczniczy może zabezpieczyć się na sytuacje kryzysowe

realizowanym w okresie od 02.03.2023 r. do 02.05.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lutego 2023 r.

 

Program kursu:
  1. Czym jest ciągłość świadczeń zdrowotnych i jak ważną rolę pełni w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.
  2. Aspekty prawne funkcjonowania ośrodków ochrony zdrowia.
  3. Wymogi pozamedyczne dla podmiotów leczniczych.
  4. Wpływ czynników technicznych na zapewnienie ciągłości działania.
  5. Wpływ czynników medycznych (w tym urządzeń medycznych) na zapewnienie ciągłości działania.
  6. Przykłady procedur stosowanych w ośrodkach ochrony zdrowia w sytuacjach awaryjnych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!