Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia VII edycja

  1. ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia VII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia VII edycja

w okresie od 08.10.2020 r. do 08.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
   1. Zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej infrastrukturę techniczną oraz sprzęt medyczny w jednostkach ochrony zdrowia.
   2. Rola infrastruktury technicznej w sprawnym funkcjonowaniu placówki medycznej.
   3. Otoczenie prawne.
   4. Zastosowanie nowoczesnych technologii w placówkach medycznych.
   5. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej.
   6. Optymalizacja kosztów na gruncie technicznym oraz sprzętu medycznego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.