Zarządzanie instytucją kultury

Zapraszamy do udziału w warsztatach”Zarządzanie instytucją kultury”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Zarządzanie instytucją kultury

które odbędą się

  • 7 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie
Plan szkolenia
  1. Polityka kulturalna państwa, akty prawne regulujące dziedzinę kultury oraz prawa autorskie i pokrewne – studium przedmiotu.
  2. Instytucje kultury, formy działalności, podstawy prawa gospodarczego, w tym kodeks handlowy.
  3. Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury.
  4. Zarys prawa finansowego, podatki, zawieranie umów handlowych.
  5. Źródła finansowania kultury: z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich (pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów, m.in. studium wykonalności, zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia), sponsoring, fundraising i in.
  6. Marketing w kulturze: zasady budowy i sporządzania planu marketingowego oraz jego prezentacja, strategia marketingowa, Public Relations, narzędzia marketingu u ich dobór, badania marketingowe, badanie skuteczności kampanii i kreatywności pracowników marketingu i in.
  7. Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury, pozyskiwanie partnerów europejskich.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Wykładowca jest stałym partnerem agencji literackiej (biuro artystyczne odpowiedzialne za działania impresaryjne oraz promujące kulturę i sztukę, reprezentujące m.in.: Mariusza Czubaja, Tomasza Raczka, Łukasza Orbitowskiego, Jakuba Żulczyka, Sławomira Kopra, Tomasza Sekielskiego, Andrzeja Saramonowicza i innych polskich twórców), współwłaściciel Domu Mediowego i Wydawniczego – organizacji odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku i public relations polskich pisarzy i twórców w kanałach tradycyjnym i cyfrowym. Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego i City and Guilds of London Institute (certyfikowany manager ILM 5).
Autor systemu komunikacji i identyfikacji wizualnej dla polskiej sieci dystrybucji produktów marki Zotter, doświadczony copywriter i manager. W biurze odpowiedzialny m.in. za profilowanie autorów, tworzenie strategii marketingowych dla pisarzy i wydawców, sprzedaż usług, jako zleceniobiorca Studium Prawa Europejskiego autor kursów e-learningowych z zakresu kulturoznawstwa, kultury, działalności Instytucji Kultury w Polsce, pozyskiwania środków z funduszy europejskich na finansowanie działalności kulturalnej. Stały współpracownik budżetowych i samorządowych instytucji kultury – koordynator i konsultant działań z zakresu wydarzeń kulturalnych i artystycznych, realizacji festiwali, warsztatów i paneli literackich, spektakli muzycznych, wystaw czasowych.

Opłatę za warsztaty w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób warsztaty mogą się odbyć się w miejscu zamawiającego.