Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym XXIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym – ostatnia edycja

– szkolenie ciągłe

w okresie od 12.08.2022 r. do 14.09.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

OSTATNIA EDYCJA !!!

 

Program kursu:
 1. Zarządzanie podmiotem/ firmą – współczesne koncepcje i modele zarządzania, istota zarządzania i trendy rozwojowe, rola i zadania kierownictwa w pracy z zespołem, zarządzanie ryzykiem.
 2. Organizacja MLD – regulacje i wymogi prawne, podmioty prowadzące MLD. Wymogi dla pomieszczeń MLD, wyposażenie MLD a zakres wykonywanych badań, nadzór nad wyposażeniem. Wymogi pracy z materiałem biologicznym.
 3. Personel MLD – wymogi i kwalifikacje, nabycie i utrata PWZDL, szkolenie zawodowe i podyplomowe diagnostów. Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych. Praca pod presją czasu, współodpowiedzialność za błędy. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa a Kodeks Etyki DL.
 4. Zarządzanie MLD zarządzaniem przez jakość: Rola i zadania kierownika MLD. Budowa i funkcjonowanie systemu zarzadzania jakością, ocena kompetencji pracowników, LSI, rachunek kosztów, podwykonawstwo badań.
 5. Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych – stałe monitorowanie jakości pracy, parametry krytyczne, laboratoryjna interpretacja wyników badań. Współpraca z lekarzami i pacjentami. Skargi i reklamacje. Konkurencja i marketing.

Autorką opracowań jest Pani dr n. med. Ewa Świątkowska

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 25 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
Diagnosta laboratoryjny
Substancje klasyczne (narkotyki) – oznaczanie w MLD, interpretacja wyników

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!