Zarządzanie oświatą w świetle zmian w prawie

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zarządzanie oświatą w świetle zmian w prawie”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Zarządzanie oświatą w świetle zmian w prawie

które odbędą się:

  • 14 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie
Plan szkolenia
  1. Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy oraz prawo administracyjne).
  2. Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce.
  3. Przygotowanie szkoły/placówki do ewaluacji zewnętrznej.
  4. Bezpieczeństwo i higiena w szkole, w tym BHP oraz organizacja krajoznawstwa i turystyki w świetle nowych przepisów.
  5. Zarządzanie placówką po zmianach w prawie oświatowym.
  6. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Sylwetka prelegenta: Roman Lorens – nauczyciel, certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii „Wspólnoty”. Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób warsztaty mogą się odbyć w miejscu zamawiającego.