Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek XXIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek XXIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek XXIII edycja

realizowanym w okresie od 314.03.2019 r. do 21.05.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.

Program kursu:
  1. Rola pielęgniarki oddziałowej/koordynującej/przełożonej pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Zatrudnianie personelu pielęgniarskiego w podmiocie leczniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących minimalnych normy zatrudnienia, czasu pracy i zasad jego ewidencjonowania oraz zakresu obowiązków. Rola samorządów zawodowych.
  3. Kształcenie w zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki rozwoju zawodowego pielęgniarek.
  4. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych – zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.
  5. Organizacja pracy oddziału. Efektywne zarządzanie czasem.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!