Zarządzanie w bibliotece – prawo, promocja, rozwój

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie w bibliotece – prawo, promocja, rozwój”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie w bibliotece – prawo, promocja, rozwój

realizowanym w okresie od 15.11.2021 r. do 15.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Ustawa o bibliotekach – czym jest i czemu służy?
 2. Droga do bibliotekarza dyplomowanego – wymagania, warunki, rekomendacje.
 3. Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek.
 4. Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej.
 5. Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków.
 6. Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych.
 7. Akcje promujące czytelnictwo – przegląd.
 8. Przegląd narzędzi internetowych wspomagających warsztat pracy bibliotekarza.
 9. Metody promocji książki.
 10. Maker space jako narzędzie budowania korzystnego wizerunku biblioteki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.