Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzenie ryzykiem w placówce medycznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej

w okresie od 18.01.2021 r. do 18.03.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2020 r.

 

Program kursu
 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia:
  • pojęcie i rodzaje ryzyka w ochronie zdrowia;
  • cel, przyczyny oraz korzyści płynące z zarządzania ryzykiem w placówce medycznej;
  • wybrane wymagania normatywne i prawne obejmujące zarządzanie ryzykiem;
  • najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem – porównanie;
  • najpopularniejsze standardy jakości oparte na zarządzaniu ryzykiem wdrażane w ochronie zdrowia – porównanie.
 2. Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej:
  • struktura zarządzania ryzykiem:
   • budowa systemu zarządzania ryzykiem;
   • przykładowa dokumentacja dot. zarządzania ryzykiem;
   • przykładowa procedura zarządzania ryzykiem;
   • komunikacja i raportowanie w zakresie zarządzania ryzykiem.
  • Wdrożenie zarządzania ryzykiem w placówce medycznej (wybrane metodyki):
   • identyfikacja ryzyka;
   • analiza ryzyka;
   • ocena ryzyka;
   • estymacja ryzyka;
   • plany postępowania z ryzykiem;
   • monitoring i weryfikacja ryzyka.
 3. Narzędzia oceny ryzyka:
  • omówienie przykładowych narzędzi oceny ryzyka;
  • przykładowy plan postępowania z ryzykiem.
 4. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach placówki medycznej na przykładach:
  • zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych;
  • zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.