Zasady bezpiecznej pracy zdalnej, monitorowanie pracy zdalnej, motywowanie pracowników – szkolenie dla kadry menedżerskiej oraz osób na stanowiskach kierowniczych

ZAPRASZAMY NA KURS „Zasady bezpiecznej pracy zdalnej, monitorowanie pracy zdalnej, motywowanie pracowników – szkolenie dla kadry menedżerskiej oraz osób na stanowiskach kierowniczych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zasady bezpiecznej pracy zdalnej, monitorowanie pracy zdalnej, motywowanie pracowników – szkolenie dla kadry menedżerskiej oraz osób na stanowiskach kierowniczych

w okresie od 15.06.2020 r. do 15.08.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 czerwca 2020 r.

Program kursu:
 1. Praca zdalna, a telepraca – w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Korzyści i szanse oraz zagrożenia w obecnej sytuacji dla firmy, wynikające z pracy zdalnej.
 3. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami mobilnymi oraz dokumentacją papierową oraz bezpiecznego korzystania z poczty firmowej i zasobów Internetu.
 4. Niebezpieczeństwo związane z phishingiem.
 5. Komunikacja zespołu rozproszonego – przegląd dostępnych narzędzi (telefon, mail, telekonferencje, skype, Microsoft Teams i inne).
 6. Budowanie efektywnego zespołu. Narzędzia wzmacniające efektywność i autonomię zespołu.
 7. Zasady pracy zdalnej wspierające efektywność. Narzędzia menedżera w pracy z zespołem pracującym zdalnie.
 8. Budowanie kultury zaufania w firmie. Kierunki edukacji i rozwoju pracowników w obliczu idei samodzielnej organizacji pracy.
 9. Monitoring pracy zdalnej – w jaki sposób monitorować wykonywanie obowiązków na odległość, by nie demotywować pracownika.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.