Zasady przyjmowania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem z Ukrainy do polskich szkół wyższych – wsparcie dla studentów i naukowców

ZAPRASZAMY NA KURS „Zasady przyjmowania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem z Ukrainy do polskich szkół wyższych – wsparcie dla studentów i naukowców”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zasady przyjmowania cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem z Ukrainy do polskich szkół wyższych – wsparcie dla studentów i naukowców

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

realizowanym w okresie od 15.12.2023 r. do 15.02.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2023 r.

 

Program kursu:
  1. Uprawnienia i obowiązki Uczelni wyższych w związku z możliwością przyjęcia cudzoziemców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym. Aspekt finansowy.
  2. Zasady przyjęcia na studia cudzoziemców z krajów UE oraz spoza tego obszaru, w tym dla osób przyjeżdżających z terytorium Ukrainy – obywateli oraz osób nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego. Założenia specustawy oraz programu Solidarni z Ukraina dla szkól wyższych.
  3. Pomoc dla studentów i doktorantów, w tym zasady ubiegania się o stypendium socjalne.
  4. Organizacja racy nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Zatrudniania pracowników naukowych w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, Centrum Łukasiewicz oraz instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  5. Zasady wydawania dokumentów dla studentów i absolwentów. Potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!