Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka

ZAPRASZAMY NA KURS „Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Znajomość praw dziecka, w tym Konwencji o Prawach Dziecka

w okresie od 14.01.2019 r. do 14.04.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu:
 1. Prawa człowieka, prawa dziecka – przegląd przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i na świecie.
 2. Katalog praw i wolności dziecka: prawa osobiste, socjalne, kulturalne, polityczne. Odpowiedzialność oraz zakres obowiązków dziecka jako ucznia wynikające z przepisów prawa oświatowego.
 3. Realizacja oraz kierowanie się dobrem i troską o ucznia, oraz jego zdrowie z poszanowaniem godności osobistej.
 4. Instytucje, organizacje wspomagające dziecko i rodzinę oraz upowszechniające prawa dziecka.
 5. Procedury związane z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka poprzez np. procedury wewnątrzszkolne.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!