Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych II edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych II edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu
 1. Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wewnętrzne regulacje.
 2. Organizacja procesów pracy. Zarządzanie pracownikami administracji i obsługi.
 3. Ochrona danych osobowych. Powoływanie IOD. Szkolenia, opracowywanie procedur.
 4. Modernizacje, remonty, zakupy usług. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego. Kontrole okresowe zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 5. Administrowanie systemami informatycznymi. Nadawanie uprawnień, nadzór, szkolenia.
 6. Organizowanie inwentaryzacji majątku szkoły: podstawy prawne, tok postępowania, wewnętrzne regulacje.
 7. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tabele przydziału norm, odzieży. Protokoły z przygotowania obiektu oświatowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
 8. Ochrona przeciwpożarowa obiektu. Schemat i procedury ewakuacji. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.