Współpraca

Zapraszamy do współpracy przy przygotowywaniu programów kursów oraz materiałów szkoleniowych (w formie prezentacji PowerPoint, skryptów, wykładów) specjalistów z zakresu: oświaty, prawa, administracji, pielęgniarstwa, przedsiębiorczości, ekologii, finansów, księgowości, logistyki, marketingu, medycyny, organizacji, psychologii, pedagogiki, szkolnictwa, umiejętności miękkich, zarządzania zasobami ludzkimi, tematyki unijnej, nowych technologii, budownictwa, ochrony środowiska i obszarów leśnych, IT, bibliotekarstwa, dziennikarstwa itd.

Prosimy o kontakt na adres e-mail: m.jeruzalska@spe.edu.pl