Kontakt

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa
e-mail: info@spe.edu.pl
tel./fax 22 833-38-90, 22 833-39-90

Dyrektor

Monika Jeruzalska
e-mail: m.jeruzalska@spe.edu.pl
tel./fax 22 833-38-90, 22 833-39-90

Z-ca Dyrektora

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 24

Dział Księgowości

Joanna Dębowska
j.debowska@instytuteu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 22

Monika Pochmara
m.pochmara@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 15

e-mail: faktury@spe.edu.pl

 

Koordynatorzy kursów

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 20

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 14

 

Sekretariat

Agnieszka Barczyk
sekretariat@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 19

Koordynator konkursów

konkursy@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 23

Dział informatyki i wsparcia technicznego

Mariusz Duczek
m.duczek@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wewn. 21