Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych

ZAPRASZAMY NA KURS „Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administrowanie i zarządzanie placówką oświatową – kurs dla kierowników gospodarczych

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE II edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu
 1. Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wewnętrzne regulacje.
 2. Organizacja procesów pracy. Zarządzanie pracownikami administracji i obsługi.
 3. Ochrona danych osobowych. Powoływanie IOD. Szkolenia, opracowywanie procedur.
 4. Modernizacje, remonty, zakupy usług. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego. Kontrole okresowe zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 5. Administrowanie systemami informatycznymi. Nadawanie uprawnień, nadzór, szkolenia.
 6. Organizowanie inwentaryzacji majątku szkoły: podstawy prawne, tok postępowania, wewnętrzne regulacje.
 7. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tabele przydziału norm, odzieży. Protokoły z przygotowania obiektu oświatowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
 8. Ochrona przeciwpożarowa obiektu. Schemat i procedury ewakuacji. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracyjnych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-administracyjnych-oswiaty/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.