Analityk biznesowy

ZAPRASZAMY NA KURS „Analityk biznesowy”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Analityk biznesowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej. Analiza przedsiębiorstwa.
 2. Planowanie strategiczne i analiza biznesowa.
 3. Inżynieria wymagań – od pozyskiwania wymagań, poprzez ich analizę, do projektu rozwiązania.
 4. Zarządzanie korzyściami.
 5. Narzędzia i techniki analizy biznesowej.
 6. Walidacja rozwiązania.
 7. Kompetencje analityka biznesowego.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Analityk biznesowy to specjalista, który zajmuje się analizowaniem danych dotyczących działalności biznesowej w celu zwiększenia efektywności i poprawy wyników finansowych organizacji. Jego głównym zadaniem jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak finanse, sprzedaż, marketing, operacje czy zasoby ludzkie.

Analityk biznesowy korzysta z różnych narzędzi analitycznych i statystycznych, aby wyodrębnić istotne informacje i trendy z danych. Na podstawie zebranych informacji, analityk opracowuje raporty, prognozy, strategie i rekomendacje, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Analityk biznesowy musi mieć dobre umiejętności analityczne, matematyczne i techniczne, a także znajomość biznesu i umiejętność komunikowania się z różnymi interesariuszami. Jest to praca wymagająca dokładności, precyzji i elastyczności, ponieważ analityk musi być w stanie dostosować swoje metody i techniki analizy do zmieniających się potrzeb i celów organizacji.

Kurs na analityka biznesowego przebiega z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Zajęcia odbywają się na specjalnej platformie e-learningowej moodle, na której prowadzący będą zamieszczać niezbędną pomoc naukową. Zadaniem uczestników jest przygotowanie się do zaliczenia kursu przez czerpaną z zajęć wiedzę. Celem przeprowadzanych zajęć jest usystematyzowanie wiedzy – niezbędnej do pełnienia funkcji analityka biznesowego. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć są dostępne po zalogowaniu się do platformy moodle.

Każdy przyszły analityk biznesowy otrzyma odpowiednie zaświadczenie wydane na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Kurs na analityka biznesowego może przejść każda osoba, która ma wykształcenie średnie. Cena za udział w studium przedmiotu „Analityk biznesowy” wynosi w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.

Uczestnicy (lub jednostki, które ich kierują) wnoszą opłatę ze zgłoszeniem na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o.
Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938

Wszystkie osoby chętne zgłaszają się przez wypełnienie formularza online:

Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.