Analityk biznesowy

ZAPRASZAMY NA KURS „Analityk biznesowy”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Analityk biznesowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 03.10.2023 r. do 10.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej. Analiza przedsiębiorstwa.
 2. Planowanie strategiczne i analiza biznesowa.
 3. Inżynieria wymagań – od pozyskiwania wymagań, poprzez ich analizę, do projektu rozwiązania.
 4. Zarządzanie korzyściami.
 5. Narzędzia i techniki analizy biznesowej.
 6. Walidacja rozwiązania.
 7. Kompetencje analityka biznesowego.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Analityk biznesowy to specjalista, który zajmuje się analizowaniem danych dotyczących działalności biznesowej w celu zwiększenia efektywności i poprawy wyników finansowych organizacji. Jego głównym zadaniem jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak finanse, sprzedaż, marketing, operacje czy zasoby ludzkie.

Analityk biznesowy korzysta z różnych narzędzi analitycznych i statystycznych, aby wyodrębnić istotne informacje i trendy z danych. Na podstawie zebranych informacji, analityk opracowuje raporty, prognozy, strategie i rekomendacje, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Analityk biznesowy musi mieć dobre umiejętności analityczne, matematyczne i techniczne, a także znajomość biznesu i umiejętność komunikowania się z różnymi interesariuszami. Jest to praca wymagająca dokładności, precyzji i elastyczności, ponieważ analityk musi być w stanie dostosować swoje metody i techniki analizy do zmieniających się potrzeb i celów organizacji.

Kurs na analityka biznesowego przebiega z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania. Zajęcia odbywają się na specjalnej platformie e-learningowej moodle, na której prowadzący będą zamieszczać niezbędną pomoc naukową. Zadaniem uczestników jest przygotowanie się do zaliczenia kursu przez czerpaną z zajęć wiedzę. Celem przeprowadzanych zajęć jest usystematyzowanie wiedzy – niezbędnej do pełnienia funkcji analityka biznesowego. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć są dostępne po zalogowaniu się do platformy moodle.

Każdy przyszły analityk biznesowy otrzyma odpowiednie zaświadczenie wydane na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Dodatkowo na każdym zaświadczeniu widnieje podpis dyrektora Studium Prawa Europejskiego.

Kurs na analityka biznesowego może przejść każda osoba, która ma wykształcenie średnie. Cena za udział w studium przedmiotu „Analityk biznesowy” wynosi w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.

Uczestnicy (lub jednostki, które ich kierują) wnoszą opłatę ze zgłoszeniem na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o.
Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938

Wszystkie osoby chętne zgłaszają się przez wypełnienie formularza online:

Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.