Archiwista zakładowy

ZAPRASZAMY NA KURS „Archiwista zakładowy”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Archiwista zakładowy

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE III edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Sposoby rozmieszczania akt w magazynie.
 2. Błędy w rozmieszczaniu akt.
 3. Zasady udostępniania zasobów archiwalnych.
 4. Udostępnianie akt w systemach komputerowych.
 5. Regulaminy udostępniania akt.
 6. Opracowanie regulaminu udostępniania akt.
 7. Przeprowadzanie kwerendy.
 8. Poprawne prowadzenie ewidencji użytkowników.
 9. Prowadzenie ewidencji użytkowników.
 10. Prowadzenie ewidencji udostępnianej dokumentacji.
 11. Przygotowanie właściwych warunków przechowywania archiwaliów.
 12. Podstawowe błędy lokalowe.
 13. Współpraca ze specjalistycznymi pracowniami konserwatorskimi.
 14. Podstawowe prace konserwatorskie.
 15. Materiały używane do podstawowych prac konserwatorskich.
 16. Postępowanie z materiałami zniszczonymi.
 17. Właściwe kwalifikowanie akt.
 18. Właściwe planowanie zabezpieczania dokumentacji.
 19. Ustalenie trybu postępowania w przypadku uszkodzenia dokumentów.
 20. Ustalenie trybu postępowania w przypadku kradzieży dokumentów lub zgubienia.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl