Asystent nauczyciela w przedszkolu XIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Asystent nauczyciela w przedszkolu XIV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Asystent nauczyciela w przedszkolu XIV edycja

w okresie od 16.02.2022 r. do 23.04.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawy prawne działalności przedszkola – przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem.
 2. Prawa i obowiązki oraz statut asystenta/pomocy nauczyciela przedszkola.
 3. Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.
 5. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 6. Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi.
 7. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 8. Jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu.
 9. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia
Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.