Audytor wewnętrzny XIX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Audytor wewnętrzny XIX edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Audytor wewnętrzny XIX edycja

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 25.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Audyt i kontrola w sektorze publicznym.
 2. Standardy audytu wewnętrznego.
 3. Metodyka prowadzenia prac audytowych.
 4. Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym.
 5. Audyt operacyjny.
 6. Audyt finansowy.
 7. Audyt systemów informatycznych.
 8. Audyt środków unijnych.
 9. Wybrane zagadnienia finansów publicznych.
 10. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa.
 11. Dyscyplina finansów publicznych.
 12. Postępowanie sądowo-administracyjne.
 13. Zamówienia publiczne.
 14. Oszustwa finansowe.
 15. Komunikacja interpersonalna w zawodzie audytora.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane 09będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.