Badanie ogólne kału

ZAPRASZAMY NA KURS „Badanie ogólne kału”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Badanie ogólne kału

– szkolenie ciągłe

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla diagnostów laboratoryjnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:

 1. Ogólne informacje na temat badania kału (typy badań, skład kału).
 2. Wskazania do wykonania badania kału, najczęstsze choroby i objawy wymagające diagnostyki laboratoryjnej stolca.
 3. Próbka kału do badania – zasady prawidłowego pobierania próbki stolca, przechowywania i transportu. Substancje wpływające na wynik badania kału.
 4. Makroskopowe badanie kału, parametry oceniane w badaniu ogólnym kału, omówienie norm i odchyleń. Skala Bristolska.
 5. Niestrawione fragmenty pokarmowe w kale, włókna roślinne, mięsne, skrobia.
 6. Mikroskopowe badanie stolca (rozmaz bezpośredni, gruby rozmaz kału, metoda Kato i Miura), składowe (leukocyty, ropa, erytrocyty, jaja i pasożyty).
 7. Parametry biochemiczne stolca (ocena trawienia, substancje redukujące, krew utajona w kale).
 8. Metody molekularne w diagnostyce kału – Real PCR.
 9. Posiew kału – wskazania, najczęstsze bakterie, zasady pobierania próbki, rodzaje podłoży, wyniki).
 10. Środki konserwujące stolec, przygotowanie próbki do badania.
 11. Metody barwienia (hematosylina żelazista wg Heidenhaina, trojchromem, Lugol) i utrwalania rozkazów (utrwalacz Schaudinne, alkohol poliwinylowy).
 12. Metody zagęszczająca sedymentacyjne (dekantacja, sedymentacja z kwasem i eterem, sedymentacja z formaliną i eterem, sedymentacja z odczynnikiem MDF).
 13. Metody zagęszczające flotacyjne (Fulleborna, Fausta).
 14. Ilościowe metody koproskopowe – określenie ilości jaj, metoda Stolla, metoda Stolla w modyfikacji Caldwella).
 15. Wymaz z odbytu i odbytnicy – diagnostyka owsicy i teniarynchozy, metoda przylepca celofanowego, pałeczki szklanej z celofanem).
 16. Parazytologia – przykłady, cykle rozwojowe, formy pasożytów w kale (omówienie dokładnie wraz ze zdjęciami firm wykrywalnych w kale – najczęstszych pasożytów – glista ludzka, tasiemiec uzbrojony, nieuzbrojony, Entamoeba, lamblie, tęgoryjec dwunastniczy, węgorek, włosogłówka, owsiki, robaki płaskie).
 17. Metody hodowli i izolowania larw z kału – test wylęgania miracidów, metoda bibułowa w probówce Harady i Moriego, met. lejków Baermanna, metoda na płytkach agarowych.
 18. Kalprotektyna w kale.
 19. Krew utajona w kale – metody detekcji, wskazania.
 20. Drożdże – Candida w stolcu.
 21. Najczęstsze błędy i problemy w trakcie analizy próbki stolca.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni oraz osoby uprawnione do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wzór zaświadczenia dla diagnostów

Wzór zaświadczenia dla osób uprawnionych

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!