Bajkoterapia w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Bajkoterapia w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bajkoterapia w praktyce szkolnej/przedszkolnej (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Pojęcie i cele bajkoterapii.
 2. Rola bajek w życiu dziecka.
 3. Przyczyny lęków u dzieci.
 4. Objawy lęku u dzieci.
 5. Zasady postępowania w sytuacji przeżywania przez dziecko lęku.
 6. Rola baśni w skutecznej terapii oraz walce z lękami dzieci.
 7. Cele i zasady wprowadzania bajek terapeutycznych na zajęcia z dziećmi.
 8. Przykłady bajek terapeutycznych.

Bogaty świat baśni intensywnie oddziałuje na wyobraźnię i nastrój najmłodszych. Ich wpływ edukacyjny i terapeutyczny wykorzystuje jedna z popularnych obecnie metod psychoterapii wspierającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mowa tu o bajkoterapii, której cele i zasady stosowania można zgłębić na jednym z kursów proponowanych przez Studium Prawa Europejskiego.

Bajkoterapia kurs przeprowadzony zostanie popularną obecnie metodą e-learningu. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych niezbędnych w procesie szkolenia. Dokumenty zamieszczane będą na portalu internetowym, w którym bajkoterapia kurs będzie realizowany (platforma edukacyjna Moodle). Na koniec uczestnicy podejdą do zaliczenia, które będzie miało formę quizu online.

Kurs bajkoterapia ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz innych osób pracujących z dziećmi na temat praktycznego zastosowania bajkoterapii w szkołach i przedszkolach. Program szkolenia szeroko obejmuje zagadnienie bajek terapeutycznych oraz kontekst stosowania ich w pracy z najmłodszymi. Poza uczestnictwem w zajęciach online każdy z uczestników, po zalogowaniu na platformę edukacyjną będzie mógł korzystać z zamieszczonych tam treści kształcenia podzielonych tematycznie, zgodnie z zakresem poszczególnych zajęć.

Każda osoba kończąca studium otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzone przez Dyrekcję Studium Prawa Europejskiego, wystawione na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Udział w szkoleniu dostępny jest zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i pracowników instytucji publicznych. Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT) od osoby należy wnieść wraz ze zgłoszeniem udziału na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Opłatę realizują uczestnicy lub jednostki kierujące ich na szkolenie.

Każdemu z zapisanych uczestników po uiszczeniu opłaty, przesłany zostanie elektroniczny klucz dostępu do kursu.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.