Bibliotekarstwo w praktyce (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Bibliotekarstwo w praktyce (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bibliotekarstwo w praktyce (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2023 r.

Program kursu:
 1. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo – podstawowe pojęcia.
 2. Rodzaje bibliotek i ich zadania:
  • organizacja,
  • administracja,
  • kierowanie.
 3. Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek.
 4. Organizacja zbiorów bibliotecznych:
  • zasady doboru materiałów.
 5. Zbiory biblioteczne:
  • gromadzenie i uzupełnianie,
  • zamówienia publiczne,
  • ewidencja,
  • selekcja.
 6. Przechowywanie zbiorów.
 7. Ochrona materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 8. Opracowanie zbiorów:
   • formalne
    • opis bibliograficzny książki – zasady, normy,
    • strefa opisu,
    • stopnie szczegółowości i poziomy opisu,
    • opis wydawnictw ciągłych,,
    • opis zbiorów specjalnych,
   • rzeczowe
   • klasyfikowanie zbiorów,
   • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
   • tematowanie,
 9. Katalogi: działowy, systematyczny, przedmiotowy,
 10. Katalogi komputerowe.
 11. Udostępnianie zbiorów – organizacja, zasady, formy:
  • czytelnie,
  • wypożyczalnie.
 12. Zbiory specjalne.
 13. Czytelnictwo i jego rozwój.

Bibliotekarstwo kurs to idealna propozycja dla osób, które kochają książki oraz literaturę. Dzięki temu będą one miały okazję pracować w miejscu szczególnie bliskim ich sercu, czyli bibliotece. Aby odbyć szkolenia, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Kurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem metody e – learning. Jego uczestnicy znajdą wszystkie materiały szkoleniowe na stronie internetowej kursu, a konkretnie na platformie edukacyjnej moodle. Dla zaliczenia programu potrzebne jest poprawne rozwiązanie quizów online.

Kurs na bibliotekarza rzetelnie oraz wieloaspektowo przygotowuje do pracy w instytucji publicznej, jaką jest biblioteka. Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia, jak podstawy prawne funkcjonowania bibliotek, organizacja i przechowywanie zbiorów bibliotecznych, korzystanie z katalogów, czy udostępnianie książek do wypożyczenia. Kurs jest skonstruowany tak, aby usystematyzować wiedzę, jaka znalazła się w jego programie. Każdy uczestnik szkolenia może sprawdzić treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwent, a więc przyszły bibliotekarz, otrzymuje na koniec zaświadczenie o ukończeniu kursu. Będzie ono zawierało podpis dyrektora. Dokument jest przygotowywany na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Kurs na bibliotekarza jest płatny. Opłata za szkolenie wynosi w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby. Powinna ona zostać wniesiona wraz ze zgłoszeniem się na kurs: osobiście przez uczestników lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Jak dokonać samego zgłoszenia? Wystarczy w tym celu wypełnić formularz online.
– W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych wymagany jest podpisany formularz zgłoszenia, który należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl.
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczy wiadomość e-mail, bez ręcznego podpisu.

Po uiszczeniu opłaty dana osoba zyskuje oficjalny status uczestnika kursu. Dostaje ona klucz dostępu do platformy e-learninowej. Dzięki treściom zawartym w programie może on powoli przyswajać wiedzę, która prowadzi ją do zdobycia nowej profesji, jaką jest bibliotekarz. Kurs jest zwięzły, przejrzysty, a zarazem pełen niezbędnej wiedzy.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.