Biblioterapia w szkole/placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Biblioterapia w szkole/placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Biblioterapia w szkole/placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
  1. Podstawowe informacje o biblioterapii.
  2. Cele i zadania biblioterapii.
  3. Metody stosowane w biblioterapii.
  4. Dobór materiału czytelniczego.
  5. Fazy procesu biblioterapii.
  6. Konstruowanie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych.

Biblioterapia kurs to świetna propozycja dla wszystkich osób, które chcą wykorzystywać moc słów i opowieści do poprawy stanu psychicznego dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych. Szkolenie odbywa się drogą online. W tym celu wykorzystywana jest metoda e – learning. Wszystkie materiały szkoleniowe są zamieszczane na stronie internetowej kursu, która powstała na platformie edukacyjnej moodle. Aby zaliczyć cały kurs, należy poprawnie rozwiązać quizy online.

Biblioterapia to coraz chętniej wykorzystywana metoda w szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie ma na celu przybliżenie takich zagadnień jak cele i zadania biblioterapii, metodyka, dobór materiału czytelniczego, fazy procesu czy konstruowanie scenariuszy zajęć. Kurs ma systematyzować wiedzę, która znalazła się w jego programie. Wszystkie treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych są dostępne dla uczestników szkolenia po zalogowaniu się na stronę kursu.

Zaliczenie quizów online jest równoznaczne z ukończeniem kursu. Każdy absolwent może liczyć na podpisane przez dyrektora zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Biblioterapia kurs wymaga opłaty, która wynosi netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Opłata powinna zostać wniesiona wraz ze zgłoszeniem się na kurs. Może tego dokonać sam uczestnik lub kierująca go jednostka. Przelew należy wykonać na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Wraz z dokonaniem opłaty uczestnik otrzymuje kod dostępu do platformy e-learningowej.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić formularz online.
– W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych należy przesłać podpisany formularz na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest wysłanie wiadomości e-mail.

Biblioterapia to jedna z gałęzi terapii zajęciowej, która zyskuje w ostatnich latach na coraz większej popularności. Zapotrzebowanie na osoby, które umieją tego typu zajęcia prowadzić, będzie więc rosnąć. Kurs „Biblioterapia w szkole/placówce oświatowej” dobrze ku temu przygotowuje, a zarazem wyposaża w niezbędną wiedzę oraz umiejętności.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.