A nie raz trzeba już na samym początku przyjścia dziecka do płacówki oświatowej z nim się dogadać, ponadto wyjaśnić mu materiał z pewnego przedmiotu. Uwzględniając wymienione wyżej warunki, program ten zawiera listę podstawowych tematów leksykalno-gramatycznych, które ułatwiają naukę języka ukraińskiego w ekspresowym tempie.

Ponieważ jest to prawdziwe wyzwanie dla nauczycieli będących studentami tego kursu, nie chciałam obciążać kolegów szczegółami fonetyki, kaligrafii czy ortografii języka ukraińskiego. Glównie chodzi o alfabet czyli cyrylicę. Wiem z doświadczenia nauki języka ukraińskiego jako obcego, że opanowanie alfabetu, zarówno reguł poprawnej akcentacji dla wielu osób sprawia kłopoty i zajmuje dużo czasu. Mając na celu w krótkim okresie pomóc nauczycielom polskim zacząć mówić po ukraińsku, opuszczam ten aspekt w sposób transliteracji wyrazów ukraińskich literkami alfabetu polskiego, jednocześnie zaznaczając akcentowaną głoskę pogrubioną czcionką, np. zdanie Dzień dobry, jak masz na imię? po ukraińsku zapiszemy: Dobryj deń, jak tebe zwaty? Albo pytania Skąd jesteś, gdzie mieszkasz? zapiszemy: Zwidky ty, de ty żywesz?

Owa metoda jak najbardziej sprawdza się w praktyce i jest uzasadniona, gdyż od kilku lat w środowisku ukraińskich lingwistów aktualny jest temat zmiany ukraińskiego alfabetu cyrylicznego na łaciński z uwzględnieniem różnych wersji postaci tego alfabetu. Na marginesie warto dodać, że jednym z motywów tej reformy jest oddalenie alfabetu języka ukraińskiego od alfabetu języka rosyjskiego i jego zbliżenie z przeważającym wśród krajów europejskich alfabetem łacińskim. Moim zdaniem nauka cyrylicy jest nieunikniona w wypadku występowania w języku ojczystym studentów obcokrajowców alfabetu innego, niż łaciński.

W ten sposób możemy kontynuować naukę ukraińskiego według tego programu do samego końca lub na każdej lekcji stopniowo wprowadzać po jednej lub dwie literki alfabetu jezyka ukrainskiego do momentu eliminacji wszystkich literek łaciny podczas zajęć. W takim wypadku w grę wchodzi czytanie i pisanie. Ta kwestia pozostaje do wyboru lektora lub do ustalenia z grupą. Wszystko zależy też od oczekiwań kursantów.

Wielką uwagę poświęcam również zagadnieniom kulturalnym, ponieważ poznając kulturę i obyczaje wybranego kraju, uczymy się również jego języka.

Program zawiera również przegląd podstawowej terminologii lingwistycznej, jak też nauk ścisłych i przyrodniczych, co będzie użyteczne podczas zajęć z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, astronomii.

Cała nauka języka ukraińskiego polega na wyodrębnieniu podobieństw i różnic między językiem polskim. Jako przynależące do grupy języków słowiańskich ukraiński i polski posiadają wiele wspólnych cech, co sprawia, że trudność nauki ukraińskiego, która może wydawać się na pierwszy rzut oka, tą trudnością wcale nie jest, lecz samą przyjemnością i zainteresowaniem. Przecież zarówno jak każda nowa umiejętność oraz zdobyta wiedza, znajomość kolejnego języka obcego wzbogaca człowieka i poszerza jego światopogląd. Kończąc na tej pozytywnej zapowiedzi, serdecznie zapraszam do miłej przygody z nauką języka ukraińskiego!