Diagnostyka hematologiczna w praktyce

ZAPRASZAMY NA KURS „Diagnostyka hematologiczna w praktyce”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Diagnostyka hematologiczna w praktyce

– szkolenie ciągłe

w okresie od 16.04.2024 r. do 16.06.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla diagnostów laboratoryjnych VII edycja

lub w okresie od 06.05.2024 r. do 06.07.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla diagnostów laboratoryjnych VIII edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 kwietnia 2024 r.

 

Program kursu:

 1. Podstawowe badania diagnostyczne w hematologii, w tym prawidłowa krew oraz szpik kostny.
 2. Niedokrwistości.
 3. Leukopenia.
 4. Małopłytkowość.
 5. Ostre białaczki.
 6. Zespoły mielodysplastyczne.
 7. Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne.
 8. Gammapatie.
 9. Chłoniaki.
 10. Przewlekła białaczka limfocytowa.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Autor kursu:

prof. dr hab. n.med. Anna Barbara Korycka-Wołowiec

Diagności laboratoryjni oraz osoby uprawnione do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wzór zaświadczenia dla diagnostów

Wzór zaświadczenia dla osób uprawnionych

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!