Dysleksja i dysgrafia, a nauka języka obcego VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Dysleksja i dysgrafia, a nauka języka obcego VII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dysleksja i dysgrafia, a nauka języka obcego VII edycja

w okresie od 16.04.2021 r. do 16.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

Program kursu:
  1. Ogólna charakterystyka dysleksji i dysgrafii – zagadnienia wstępne problemu.
  2. Problemy uczniów z dysleksją i dysgrafią w nauce języka obcego.
  3. Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki czyli jak pracować z uczniem dyslektycznym i z dysgrafią, dostosowanie wymagań, metod i technik pracy.
  4. Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Ocenianie uczniów z dysleksją i dysgrafią, a także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Sposoby motywowania uczniów z ryzyka dysleksji i dysgrafii.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.