Edukacja prawna w szkole III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Edukacja prawna w szkole III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Edukacja prawna w szkole III edycja

w okresie od 18.01.2022 r. do 25.03.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:

 1. Podstawy prawoznawstwa (prawo administracyjne, karne, cywilne i konsumenckie).
 2. Prawo na co dzień: dopalacze, przestępstwa internetowe, konsekwencje fałszerstw dokumentów, prawa pokrzywdzonych itp.
 3. Prawa autorskie – co to oznacza dla ucznia i nie tylko? (legalne i nielegalne ściąganie i rozpowszechnianie muzyki, książek, filmów, oprogramowania z Internetu oraz zamieszczanie własnych opracowań/ nagrań w sieci itp.).
 4. Prawo konsumenckie – co możesz zrobić, jeżeli towar zepsuł się po krótkim czasie użytkowania lub jest wadliwy? Zwroty i reklamacje.
 5. Gdy zatrzyma cię policja…
 6. Wykroczenie, przestępstwo, zbrodnia oraz obrona konieczna.
 7. Konspekty zajęć.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Klucz do kursu zostanie wysłany dopiero po opłaceniu kursu.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!