Edukacja psychodietetyczna w szkole i przedszkolu (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Edukacja psychodietetyczna w szkole i przedszkolu (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Edukacja psychodietetyczna w szkole i przedszkolu (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Kim jest psychodietetyk, czym się zajmuje.
 2. Psychologia jedzenia.
 3. Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży.
 4. Znaczenie kształtowania nawyków żywieniowych od dzieciństwa.
 5. Jedzenie a nastrój – rola emocji w jedzeniu (rozróżnienie głodu emocjonalnego i fizycznego; rola stresu).
 6. Jedzenie a funkcjonowanie poznawcze (jakie znaczenie dla efektywności uczenia się ma to co jemy).
 7. Podstawy prawidłowego odżywiania.
 8. Nieskuteczność modnych diet.
 9. Zaburzenia odżywiania (kompulsywne objadanie się, anoreksja, bulimia).
 10. Otyłość a stygmatyzacja społeczna.
 11. Rola błędnych przekonań (elementy terapii behawioralno-poznawczej).
 12. Rola dialogu motywującego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Copyright © SPE
Projekt stron: Brigi.pl