Edukacja zdrowotna w szkole

ZAPRASZAMY NA KURS „Edukacja zdrowotna w szkole”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Edukacja zdrowotna w szkole

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Nowoczesne podejście do edukacji zdrowotnej.
 2. Metody aktywizujące w nowoczesnej edukacji zdrowotnej.
 3. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej.
 4. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 5. Metodyka edukacji zdrowotnej (planowanie, realizacja i ewaluacja edukacji zdrowotnej; diagnoza potrzeb uczniów; ocena ucznia z edukacji zdrowotnej).
 6. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 7. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, alkohol, narkotyki, dopalacze… – profilaktyka i zwalczanie.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Rola aktywności fizycznej w życiu ucznia. Jak zachęcić dziecko do ruchu.
 10. Zdrowie psychiczne uczniów – najważniejsze informacje.
 11. Dzieci i młodzież w kryzysie.
 12. Jak rozwijać odporność psychiczną.
 13. Jak wspierać uczniów.
 14. Promocja zdrowia psychicznego w szkole/placówce oświatowej.
 15. Zdrowie psychiczne nauczycieli.
 16. Szkolna strategia ochrony zdrowia psychicznego.
 17. Seksualność dzieci i młodzieży.
 18. Scenariusze lekcji.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!