Ekodoradca

ZAPRASZAMY NA KURS „Ekodoradca”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ekodoradca

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – V edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Skutki zanieczyszczenia środowiska oraz zmian klimatu oraz podstawowe metody zapobiegania im.
 2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony środowiska w Polsce.
 3. System finansowania ochrony środowiska w Polsce.
 4. Program „Czyste Powietrze” – omówienie instrumentu.
 5. Przegląd programów dotacyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 6. Przegląd programów dotacyjnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 7. Przegląd gminnych i miejskich programów dotacyjnych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie:
https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Ekodoradca to zawód, który zyskuje na popularności. Mimo że nie jest powszechnie znany, jest on bardzo potrzebny. W dobie kryzysu klimatycznego, wszechobecnego zanieczyszczenia środowiska oraz smogu, który często towarzyszy nam przez cały rok, Ekodoradca jest ważną osobą, która pomaga w wielu istotnych dla środowiska kwestiach. Jego praca polega na zachęcaniu oraz informowaniu lokalnych społeczności na temat ochrony środowiska, oraz korzyści, jakie wynikają z dbania o przyrodę. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pomaga także wdrażać ekologiczne sposoby ogrzewania domów, realizując tym samym Program Czyste Powietrze oraz informować o Uchwale Antysmogowej. Ekodoradca kurs to także źródło wiedzy z zakresu termomodernizacji budynków oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Ekodoradca edukuje nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Prowadząc zajęcia czy warsztaty, pokazuje najmłodszym zagrożenia, jakie niesie za sobą zanieczyszczone powietrze. W sposób nieskomplikowany przedstawia trudne czy niezrozumiałe zagadnienia. Ekodoradca jest zatem ważnym ogniwem, który dzięki szerzeniu wiedzy ma realny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a co za tym idzie – poprawę zdrowia oraz komfortu życia mieszkańców.

Kurs Ekodoradca zostanie przeprowadzony zdalnie (metoda e-learning). Materiały szkoleniowe będą regularnie umieszczane na stronie internetowej kursu, na platformie Moodle. Zaliczenie kursu będzie polegało na wypełnieniu quizów online.

Jaki jest cel kształcenia?

Celem tego kursu jest uporządkowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści zajęć edukacyjnych będą dostępne dla kursantów po zalogowaniu się na platformie kursu.

Absolwenci otrzymają stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za kurs Ekodoradca w wysokości 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) uczestnicy lub kierujące jednostki powinni wnieść wraz ze zgłoszeniem na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą online, poprzez wypełnienie formularza:

 • zgłoszenia instytucjonalne/finansowane ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia powinien zostać wysłany na adres: dokumenty@spe.edu.pl

 • zgłoszenia indywidualne – wystarczy zgłosić się elektronicznie – bez podpisu

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.