Elektroniczna dokumentacja medyczna

ZAPRASZAMY NA KURS „Elektroniczna dokumentacja medyczna”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Elektroniczna dokumentacja medyczna

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XII edycja

realizowanym 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
  1. Ogólne zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia w Polsce i w Europie. Przygotowanie placówek służby zdrowia do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej – praktyczne aspekty prawno-organizacyjne.
  2. Czym jest dokumentacja medyczna? – rodzaje i zakres dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej, w tym elektroniczna dokumentacja medyczna. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej. Autoryzacja elektroniczna dokumentacji medycznej.
  3. Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – wymogi systemu teleinformatycznego. Zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
  4. Wybór sprzętu oraz właściwego oprogramowania zgodnego z wymogami ustawy oraz jak najbardziej przyjaznego w swojej funkcjonalności w codziennej pracy placówki. Koszt przyszłego serwisu.
  5. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, z uwzględnieniem stanowiska doktryny, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministerstwa Zdrowia.
  6. Kontrola dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.