Ergoterapia (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Ergoterapia (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ergoterapia (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Ergoterapia – cele, formy i techniki.
 2. Metody ergoterapii.
 3. Rola ergoterapii w wyrównywaniu zaburzeń rozwojowych.
 4. Terapeutyczno-kompensacyjna rola pracy.
 5. Zasady pracy i komunikowanie się z osobą niepełnosprawną.
 6. Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
 7. Wpływ ergoterapii na osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie.
 8. Korzyści wynikające z wykorzystania ergoterapii.
 9. Umiejętności społeczne ergoterapeuty.

Ergoterapia to forma psychoterapii połączona z rehabilitacją ruchową, która obejmuje różnorodne działania mające na celu pracę z osobami niepełnosprawnymi fizycznie lub dotkniętymi problemami psychicznymi. Ergoterapeuta, aby skutecznie działać, powinien mieć wiedzę z obszarów medycyny, fizjoterapii, psychologii i logopedii. Gruntowane przygotowanie do wykonania tego zawodu posiadają terapeuci zajęciowi, którzy w trakcie trwania nauki odbyli zajęcia z ergoterapii lub ukończyły kurs na ergoterapeutę.

Ergoterapia kurs – jak wygląda szkolenie w Studium Prawa Europejskiego?

Studium Prawa Europejskiego to placówka kształcenia ustawicznego, w której przeprowadzony jest kurs ergoterapii dedykowany wszystkim osobom chcącym rozpocząć swoją pracę jako terapeuta zajęciowy z wykorzystaniem metod ergoterapii. Organizowany kurs realizowany jest z wykorzystaniem metod e-learningu – materiały szkoleniowe zamieszczane są na platformie edukacyjnej moodle, a zaliczenie kursu odbywa się poprzez przygotowane na stronie internetowej quizy online. Kurs prowadzony w formie zdalnej z powodzeniem równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego, a dla grup powyżej 20 osób szkolenie może być realizowane w miejscu fizycznym wybranym przez zamawiającego.

Koordynatorem szkolenia jest Urszula Bartela, z która można skontaktować się w sposób mailowy (u.bartela@spe.edu.pl) lub telefonicznie (22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24) w razie jakichkolwiek pytań względem realizacji kursu.

Kurs bez limitu czasowego

Niewątpliwym atutem organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego kursu na ergoterapeutę jest jego forma. Szkolenie organizowane jest w formie zdalnej, a kursanci mają nieograniczony dostęp do wszystkich przygotowanych materiałów oraz quizów przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się na platformie po wzniesieniu opłaty. Kurs bez limitu czasowego to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą utrwalić swoją wiedzę i w efektywny sposób skorzystać z realizowanych zajęć.
Warto jednak pamiętać, że prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych są zastrzeżone. Oznacza to, że ich publikowanie i dalsze rozprzestrzenianie jest nielegalne.

Cel kursu – co można zyskać?

Kurs z zakresu ergoterapii to doskonały sposób na zdobycie nowej wiedzy oraz usystematyzowanie posiadanych informacji, które przekazywane są przez organizatorów szkolenia w niezwykle przystępny sposób. Odbycie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu metod i form ergoterapii, a także sposobom dostosowywania ich do pacjentów i konkretnych problemów. Każdy absolwent kursu otrzyma także zaświadczenie potwierdzającego ukończenie kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie  § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jak się zgłosić i ile kosztuje kurs na ergoterapeutę w Studium Prawa Europejskiego?

Zgłoszenie do szkolenia na ergoterapeutę odbywa się poprzez wypełnienie formularza online. Osoby ze zgłoszeń instytucjonalnych lub finansowanych ze środków publicznych, muszą podpisany formularz zgłoszenia wysłać na adres mailowy dokumenty@spe.edu.pl. Z kolei, osoby realizujące kurs w sposób indywidualny mogą ograniczyć się do zgłoszenia elektronicznego bez podpisu.

Opłata za realizację szkolenia wynosi 395 zł netto + 23% VAT (zwolnione z VAT są osoby, których szkolenie jest finansowe przynajmniej w 70% ze środków publicznych). Opłaty za zgłoszenie uczestnictwa należy kierować bezpośrednio na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o. – Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Klucz dostępu do kursu jest wysyłany do uczestników po wniesieniu opłaty.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Ergoterapia kurs — wymagania dla uczestników szkolenia

Kurs na ergoterapeutę dedykowany jest osobom, które mają wykształcenie minimum średnie. Ponadto, uczestnicy szkolenia muszą w odpowiedni sposób przygotować się do jego realizacji pod względem technicznym. Do najważniejszych wymagań technicznych dla uczestników kursu zalicza się aspekty, takie jak:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.