Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języka polskiego III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języka polskiego III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Innowacje pedagogiczne w nauczaniu języka polskiego III edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
  1. Innowacja, eksperyment i metoda projektu w świetle przepisów prawa oświatowego.
  2. Innowacje w nauczaniu a awans zawodowy nauczyciela języka polskiego.
  3. Działalność innowacyjna szkoły – kreatywność uczniów i nauczycieli. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno-wychowawczego.
  4. Innowacyjne narzędzia w pracy nauczyciela polonisty. Wykorzystanie multimediów w nauczaniu.
  5. Procedura wprowadzania oraz dokumentacja innowacji i eksperymentu.
  6. Dobre praktyki w zakresie innowacji pedagogicznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!