Inspektor ochrony danych

ZAPRASZAMY NA KURS „Inspektor ochrony danych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Inspektor ochrony danych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XXIII edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 3. Status Inspektora Ochrony Danych.
 4. Zadania Inspektora Ochrony Danych.
 5. Procedura oceny skutków i konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do wyznaczenia osoby, która będzie dbać o przestrzeganie zapisów rozporządzenia RODO. Inspektor ochrony danych to osoba, która monitoruje status przestrzegania tychże przepisów, informuje o zakresie poufności danych wykorzystywanych przez podmiot, a także pomaga sporządzić analizę ryzyka związanego z ich ochroną.

Jak realizowane są zajęcia?

Kurs na stanowisko inspektor ochrony danych przeprowadzany jest w sposób zdalny, za pomocą metody e-learning. W praktyce oznacza to, że wszystkie niezbędne materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy elektronicznej Moodle. W podobny sposób odbywa się zaliczenie kursu, w trakcie którego kursant wypełnia quizy online.

Celem przeprowadzonych zajęć jest zdobycie i uporządkowanie całej dostępnej wiedzy wchodzącej w skład podstawy programowej kursu. Z treścią materiałów można zapoznać się na ww. platformie. Dostęp do nich można uzyskać po zalogowaniu się w interfejsie panelu użytkownika.

Co po zakończeniu kursu?

Osoby, które ukończą zajęcia i zdadzą egzamin potwierdzający zdobycie niezbędnej i usystematyzowanej wiedzy, otrzymają od dyrektora zgodnie z§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu. Jest to dokument, który absolwent może przedstawić pracodawcy w trakcie trwania późniejszej rekrutacji.

Kto może przystąpić do kursu?

W przypadku osób, które chcą pracować jako inspektor ochrony danych, kurs jest dostępny w formie odpłatnej, aczkolwiek wysokość opłaty jest zależna od statusu kandydata.

Osoby, które chcą wziąć udział w kursie, powinny wypełnić formularz online, pamiętając o tym, że:

 • jeśli zgłoszenie miało miejsce poprzez instytucje zewnętrzne lub było finansowane ze środków publicznych, konieczne jest podpisanie ww. formularza, a następnie wysłanie jego skanu na adres dokumenty@spe.edu.pl,
 • jeśli zgłoszenie ma charakter indywidualny, należy wysłać stosowny wniosek drogą elektroniczną, to jest bez odręcznego podpisu.

Jakie są opłaty za kurs? Osoba zainteresowana udziałem w kursie powinna wnieść opłatę, którego wysokość wynosi 395 złotych + wartość podatku VAT w wysokości 23% kwoty bazowej. Jeśli kurs jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych, kandydat jest zwolniony z podatku VAT.

Opłatę należy przekazać (w formie przelewu) na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Kurs inspektor ochrony danych to propozycja dla osób, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje i możliwości zawodowe.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonuje nowelizacji 162 ustaw. Zmiany te mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO jak również usunięcie przepisów, które powielają rozwiązania zawarte w RODO, jak również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.
źródło: sejm.gov.pl