Instruktor gimnastyki korekcyjnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Instruktor gimnastyki korekcyjnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Instruktor gimnastyki korekcyjnej (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Organizacja i metodyka zajęć korekcyjnych.
 2. Charakterystyka wad postawy ciała wraz z doborem optymalnych ćwiczeń.
 3. Gry i zabawy ruchowe korekcyjne.
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 5. Dokumentacja pracy korekcyjnej.
 6. Konspekty zajęć.

Profesjonalny instruktor gimnastyki korekcyjnej jest dziś specjalistą bardzo pożądanym. Najmłodsi coraz częściej cierpią z powodu wad postawy wywołanych wieloma czynnikami, m.in. brakiem aktywności fizycznej i siedzącym trybem życia. Studium Prawa Europejskiego proponuje kurs nadający dodatkowe uprawnienia instruktorskie nauczycielom wuefu, trenerom personalnym, czy fizjoterapeutom pt. „instruktor gimnastyki korekcyjnej”.

Szkolenie przeprowadzone zostanie popularną obecnie metodą e-learningu. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych niezbędnych w procesie szkolenia. Dokumenty zamieszczane będą na portalu internetowym, w którym kurs będzie realizowany (platforma edukacyjna Moodle). Na koniec uczestnicy przystąpią do zaliczenia, które będzie miało formę quizu online.

Gimnastyka korekcyjna kurs ma na celu przeszkolenie nauczycieli, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi w zakresie wychowania fizycznego ukierunkowanego na redukcję wad postawy ciała. Program szkolenia szeroko obejmuje zagadnienie gimnastyki korekcyjnej oraz metodyki jej prowadzenia i dokumentowania. Poza uczestnictwem w zajęciach online każdy z uczestników, po zalogowaniu na platformę edukacyjną będzie mógł korzystać z zamieszczonych tam treści kształcenia podzielonych tematycznie, zgodnie z zakresem poszczególnych zajęć.

Każda osoba kończąca gimnastyka korekcyjna kurs otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzone przez Dyrekcję Studium Prawa Europejskiego, wystawione na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Udział w szkoleniu dostępny jest zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i pracowników instytucji publicznych. Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT) od osoby należy wnieść wraz ze zgłoszeniem udziału na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938. Opłatę realizują uczestnicy lub jednostki kierujące ich na szkolenie.

Każdemu z zapisanych uczestników po uiszczeniu opłaty, przesłany zostanie elektroniczny klucz dostępu do kursu.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.