Instruktor obrony cywilnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Instruktor obrony cywilnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Instruktor obrony cywilnej (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.
 2. Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych.
 3. Monitoring zagrożeń, system wykrywania skażeń i alarmowania.
 4. Systemy ratownicze (krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, inne).
 5. Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności – scenariusze szkoleń, materiały dydaktyczne.
 7. Rola środków masowego przekazu w systemie ochrony ludności.
 8. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
 9. Procedury postępowania oraz zachowania w sytuacji zagrożeń.
 10. Miejsce, rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności, w tym pomoc humanitarna.
 11. Zabezpieczenie logistyczne dużych akcji ratunkowych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.