Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy X edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy X edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej.
 2. Podstawy pedagogiki i psychologii w pracy instruktorskiej.
 3. Umiejętności, cechy i kompetencje niezbędne w pracy.
 4. Wykaz instytucji, których celem jest popularyzowanie kultury:
  • świetlice szkolne i środowiskowe
  • klub kultury
  • dom kultury
  • instytucje sztuki, biblioteki, zrzeszenia i organizacje związane z kulturą regionu
  • ruch amatorski.
 5. Zakres i zasady współpracy z instytucjami oświatowymi.
 6. Zakres i zasady współpracy z instytucjami kulturalnymi.
 7. Aktywizacja społeczeństwa – dostosowanie oferty placówki do potrzeb osób z niej korzystających.
 8. Zajęcia i warsztaty.
 9. Metody i techniki animacji.
 10. Dokumentacja.
 11. Promocja instytucji.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.