Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej.
 2. Podstawy pedagogiki i psychologii w pracy instruktorskiej.
 3. Umiejętności, cechy i kompetencje niezbędne w pracy.
 4. Wykaz instytucji, których celem jest popularyzowanie kultury:
  • świetlice szkolne i środowiskowe
  • klub kultury
  • dom kultury
  • instytucje sztuki, biblioteki, zrzeszenia i organizacje związane z kulturą regionu
  • ruch amatorski.
 5. Zakres i zasady współpracy z instytucjami oświatowymi.
 6. Zakres i zasady współpracy z instytucjami kulturalnymi.
 7. Aktywizacja społeczeństwa – dostosowanie oferty placówki do potrzeb osób z niej korzystających.
 8. Zajęcia i warsztaty.
 9. Metody i techniki animacji.
 10. Dokumentacja.
 11. Promocja instytucji.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Dobre praktyki.

Instruktor/pracownik kulturalno-oświatowy

Pracownik kulturowo-oświatowy ma przed sobą wiele zadań. Przede wszystkim musi on rozpoznać potrzeby kulturalne, rozrywkowe i oświatowe określonego środowiska. Jego zadaniem jest również organizacja kursów, festiwali, wydarzeń kulturalnych, wystaw, zabaw, gier i konkursów wiedzy. Wspiera on działaczy i artystów działających w lokalnym środowisku. Zajmuje się też pozyskiwaniem środków finansowych oraz organizacją imprez. Najczęściej jest on zatrudniony w domach kultury, bibliotekach, świetlicach szkolnych i innych placówkach kulturalnych.

Jak zostać pracownikiem w kulturze i oświacie?

Istnieje kilka sposobów, aby zostać pracownikiem w kulturze i oświacie. Na stanowisko wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe – wówczas preferowane są takie kierunki jak pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo czy psychologia. Atutem jest także odbycie specjalistycznego szkolenia. Osoby, które ukończyły kurs organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, otrzymują zaświadczenie podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Kurs na instruktora kulturalno-oświatowego

Oferowany kurs jest przeprowadzany online z wykorzystaniem metody e – learning. Wszystkie materiały szkoleniowe są zamieszczane na stronie internetowej kursu, a dokładniej na platformie edukacyjnej moodle. Aby zaliczyć kurs, należy poprawnie rozwiązać quizy online.

Celem kształcenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pracy w kulturze i oświacie. Program kursu przedstawia teoretyczne podstawy, a jednocześnie kładzie nacisk na umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Kursanci uczą się jak współpracować z innymi instytucjami oraz jak aktywizować społeczeństwo poprzez zajęcia, warsztaty czy techniki animacji. Poruszane są również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia dokumentacji.

Jak opłacić udział w kursie?

Opłata za szkolenie w kwocie netto wynosi 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby. Instruktor kulturalno oświatowy kurs może zostać opłacony przez samego uczestnika lub kierującą go jednostkę na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu jest wysyłany po uiszczeniu opłaty.
Zgłoszenia na pracownik kulturalno oświatowy kurs można dokonać przez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.