Język polski jako obcy – nauczanie trzech sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania (bez limitu czasowego)

ZAPRASZAMY NA KURS „Język polski jako obcy – nauczanie trzech sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Język polski jako obcy – nauczanie trzech sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Nauczanie mówienia:
  • komunikacja werbalna (porozumiewanie się) – definicja
  • kod mówiony i kod pisany
  • jak i kiedy uczyć kodu mówionego?
  • podstawowe zasady nauczania mówienia
  • techniki nauczania mówienia
  • łączenie mówienia z innymi sprawnościami
  • jak oceniać postępy w mówieniu?
 2. Nauczanie czytania:
  • czytanie – definicja
  • akt czytania
  • czytanie jako sprawność
  • czytanie w nauczaniu języka obcego
  • cele nauki czytania
  • techniki nauczania czytania
  • jak oceniać postępy w czytaniu?
 3. Nauczanie pisania:
  • komunikacja pisemna – definicja
  • trudności w nauce pisania
  • pisanie a czytanie
  • pisanie a mówienie
  • jak uczyć pisania?
  • techniki nauczania pisania
  • jak oceniać postępy w pisaniu?

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.