Kierownik administracyjno-gospodarczy w przedszkolu (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik administracyjno-gospodarczy w przedszkolu (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik administracyjno-gospodarczy w przedszkolu (bez limitu czasowego*)

 


Program kursu:
 1. Kierownik administracyjno-gospodarczy – opis wymagań kwalifikacyjnych i obowiązków.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania i organizacji przedszkola.
 3. Zarządzanie zespołem:
  • Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługowych.
  • Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy.
  • Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych.
  • Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciw działanie wypadkom przy pracy.
  • Obowiązki w razie zaistnienia zdarzeń wypadkowych pracowników.
  • Kontrola.
  • Kierowanie zmianą.
 4. Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi przedszkola.
 5. Wymagana dokumentacja.
 6. Zarządzanie infrastrukturą przedszkola.
 7. Odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny placówki.
 8. Czynności podejmowane w ramach żywienia uczniów.
 9. Inwentaryzacja krok po kroku.
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników.
 11. Zarządzanie gospodarką finansową.
 12. Prawo zamówień publicznych w placówce oświatowej – procedury, stosowanie przy zakupach, remontach, realizowanych projektach ze środków UE.
 13. Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 14. Współpraca z podmiotami, jednostkami, instytucjami.
 15. Zabezpieczenie i ochrona danych w placówce.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 75 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!