Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu:
 1. Kierownik gospodarczy – opis wymagań kwalifikacyjnych i obowiązków.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania i organizacji szkoły.
 3. Zarządzanie zespołem.:
  • Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługowych.
  • Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy.
  • Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych.
  • Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciw działanie wypadkom przy pracy.
  • Obowiązki w razie zaistnienia zdarzeń wypadkowych pracowników.
  • Kontrola
  • Kierowanie zmianą.
 4. Dokumentacja kadrowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 5. Zarządzanie infrastrukturą szkoły.
 6. Inwentaryzacja krok po kroku.
 7. Zarządzanie gospodarką finansową.
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników. Odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny placówki.
 9. Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 10. Zabezpieczenie i ochrona danych w placówce.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.