Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany

ZAPRASZAMY NA KURS „Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowej – poziom zaawansowany

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XVII edycja

w okresie od 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kierownik gospodarczy – opis wymagań kwalifikacyjnych i obowiązków.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania i organizacji szkoły.
 3. Zarządzanie zespołem.:
  • Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługowych.
  • Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy.
  • Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych.
  • Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników.
  • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciw działanie wypadkom przy pracy.
  • Obowiązki w razie zaistnienia zdarzeń wypadkowych pracowników.
  • Kontrola
  • Kierowanie zmianą.
 4. Dokumentacja kadrowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 5. Zarządzanie infrastrukturą szkoły.
 6. Inwentaryzacja krok po kroku.
 7. Zarządzanie gospodarką finansową.
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników. Odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny placówki.
 9. Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 10. Zabezpieczenie i ochrona danych w placówce.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracyjnych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-administracyjnych-oswiaty/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.